Badan Eksekutif Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa – Fakultas merupakan wadah organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan bidang kemahasiswaan di tingkat Fakultas. Adapun struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2021 sebagai berikut:

JABATAN

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

 

Bidang Internal

 

 

Bidang Eksternal

 

 

Bidang Kesejahteraan Mahasiswa dan

Kewirausahaan

 

Bidang Komunikasi dan Informasi

 

 

Bidang Seni dan Olahraga

 

 

Bidang Pendidikan, Penalaran dan Pengabdian

Masyarakat

 

Bidang Agama dan Spiritual Kebangsaan

 

 

Bidang Keuangan

 

 

 

NAMA

: Syahriwaidi Ramadani

: Berliyana Tri Agustin

: Joni Wahyudi

: Rahayu Adyaksari

: Fatima Azzahra

: Hairatul Ummah

 

: Wavin Kamilatin Insan

  Nurida Rantiani Anwar

  Siti Karimah

: Irwan Budiono

  Rudiyanto

  Nur Wahyudi

: Risqi Nur Aprilia

  Nadiyatul Maimuna

  Nurul Imamah

: Ahmad Wildan Mahbubillah

  Feronika Susanti

  Nuzul Wahyu Romdhani

: Dedi Eko Wahyudi

  Rynaldi Noviyanto

  Moh. Helmi Fauzi

: Rina Rindiyani

  Silvia Meiranda Eka Saputri

  Holis Herliana

: Moh. Joni Prayoga

  Mustaghfiroh Assayyidah

  Fitriyani

: Risqa Nur Afriatin Nisa’ S

  Khairunnisa’

  Yulisanti

NPM

718221291

718212668

718221273

719212831

718221265

719212742

 

718212496

719221412

718221261

718221294

718212686

718221317

718212662

719221376

718221269

718212528

719212734

719221372

718212463

719212927

718212511

718221279

718212689

719212740

718221283

719221375

719212882

718221278

718212526

719221391

Scroll to top