Badan Eksekutif Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa – Fakultas merupakan wadah organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan bidang kemahasiswaan di tingkat Fakultas. Adapun struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2018/2019 sebagai berikut: SK BEM

Ketua

Wakil

Sekretaris I

Sekretaris II

Bendahara I

Bendahara II

Bidang Pendidikan dan Penalaran

Bidang Olahraga, Seni dan Budaya


Bidang Keagamaan


Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

: Moh. Imam Bushiri

: Syaiful Bahri

: Alfina Wildaturrohmah

: Lukman Hakim

: Kamaratul Laila

: Yani Agustin

: Ahmad Marsuki

  R.A.Y. Ike Kusuma Wardani

  Farham Maulana Ramadhan

  Fadila Fitri

  Fitria Nuril Sofiyah

: Marsuki

  Ahmad Khagir Akbar

  Ahmad Quroysyi

  Sofiatun

  R. Feny Nor Fajriyah

  Moh. Muchlis

: Khairul Faizin

  Fendiyanto

  Ainul Yakin

  Millatul Kamilah

  Ida Farida

  Siti Robiatul Munawarah

: Moh. Fildan Noer

  Hafid

  Indri Meriyanti

  Nuri Andriani

  Raudatul Fitrah

716212212

717221202

716211981

717212446

717211230

716221056

716212214

716212051

717221208

717212254

717221236

716212086

716212213

716212120

716212017

716221221

716212162

716212234

716212233

716221055

716212054

716212229

716212201

717212372

717221207

717212401

717212456

717221162

Scroll to top