Dewan Legislatif Mahasiswa

Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM-F) adalah bidang yang merupakan representasi mahasiswa Fakultas. Adapun struktur organisasi Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM-F) sebagai Berikut: SK DLM

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris I

Sekretaris II

Bendahara

Bidang Pendidikan dan PenalaranBidang Olahraga Seni dan BudayaBidang KeagamaanBidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

: Hendri Kurniawan

: Rahmat Nuril Hidayat

: Jihan Arumi Bidasari

: Sellina Ika Lailiyah

: Durrotun Yatima

: Mohammad Dwi Priaudi

  Dewi Juniar Wulandari Ningsih

  Alfiatun Na’imah

: Agustian Dwi Masigit

  Royhan Maulidi

  Mulyadi

: Hasbullah

  Asri Nuriya

  Feri Zain

: Nurul Heni Septiyawati

  Ustadza Nafisa

  Jefney Fairozi

716212125

715212130

717212335

717212287

716211999

717221182

716211985

717221197

716221111

716212024

717212377

717212382

717221232

716212127

716212128

717212298

717221210

Scroll to top