Himpunan Mahasiswa Manajemen Wiraraja (HIMMARAJA)

HIMA PRODI bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan bidang keilmuan, profesi  di lingkungan Program Studi.  Adapun struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen Wiraraja Tahun 2021 sebagai berikut :

JABATAN

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

 

Supervisi Pendidikan

 

 

Departemen Pemasaran

 

 

Departemen Keuangan

 

 

Departemen SDM

 

 

Supervisi Staf

 

 

Supervisi Keorganisasian

 

 

Divisi Informasi dan Komunikasi

 

 

Research Development Division

 

 

Divisi Kesekretariatan

 

 

NAMA

: Bayu Agus Wahyudi

: M. Ferdiyansyah Prasetyo

: Eka Indriyana

: Rifana Eka Yulianda

: Meilinda Kurniawati Jakfar

 

: Ainur Rozi

  Imam Sayuti

  Bestira Yuda Mahendra

: Lintang Ihya Biladuddin

  Moh. Agus Ferdiyansyah

  Mohammad Firman Z

: Puspita Dewi

  Suci Molyati Putri

  Rizal Firmansyah

 : Moh. Salman Farizi

   Krisdayanti

  Diah Firmansyah Putra

: Dandi Prayogo US

  Ervina Febrianti L.S.

  Refki Rian Utama

: Rahayu Adyaksari

  Ach. Hafiluddin Mifta

  Suherman

: Sheila Rizky F

  Sri Indira W

  Syaifuddin

: M. Rizal

  Putri Nurita Y

  Moh. Samsul A

: Dewi Febrianti

  Sufidatul Hanani

  M. Herman

NPM

719212815

718212629

718212490

718212462

718212486

 

719212824

719212864

719212781

719212880

719212906

718212469

719212787

719212759

719212735

719212725

719212767

719212932

719212931

719212834

719212831

719212812

719212832

719212733

719212812

719212832

719212870

719212914

719212728

719212852

719212715

719212726

719212718

Scroll to top